Til hovedinnhold

Videotid eller booking av videokonsultasjoner?

For at videokonsultasjoner ikke skal bli enda en ting som stjeler av fastlegens tid, er det nyttig å tenke gjennom hvordan man ønsker å organisere tilbudet.


...eller se priser

Videokonsultasjoner passer ikke alltid inn i timeboken

Mange av fastlegene som bruker Confrere kommer i gang ved å booke videokonsultasjoner inn i timeboken på samme måte som vanlige konsultasjoner på kontoret.

Fastlegene som har tatt i bruk videokonsultasjoner forteller imidlertid at videosamtalene sjelden varer så lenge som 20 minutter eller 15 minutter. Derfor oppstår det dødtid før neste konsultasjon, som er vanskelig å få brukt til noe fornuftig.

Hvorfor blir videokonsultasjonene kortere?

Basert på det fastleger og pasienter forteller oss, er det først og fremst sosiale mekanismer som gjør at en videokonsultasjon gjerne blir kortere enn konsultasjoner på kontoret.

Under en vanlig konsultasjon går tid med til å hente pasienten på venterommet, la dem henge av seg jakka, kanskje snakker man litt om været eller annen småprat. På kontoret oppleves det gjerne som uhøflig både for legen og pasienten å gå rett på sak, og forsvinne så fort man har fått svar på spørsmålet sitt. I videosamtaler har vi derimot en tendens til å føle at utenomsnakk og det å hale ut tiden er det som er uhøflig.

I sum gjør dette at videokonsultasjoner gjerne blir noen minutter kortere enn på kontoret, selv når problemstillingen er sammenlignbar.

Videotid: Til gode for både lege og pasient

Flere fastleger har hatt suksess med å sette av en bestemt tidsperiode hver dag til å ta imot pasienter på video - såkalt videotid. Dette kan sammenlignes med hvordan mange fastleger organiserer telefontid.

Videotid har flere fordeler:

  • Ved å konsentrere videokonsultasjonene til en bestemt periode på dagen, slipper man å stadig måtte omstille seg mellom to måter å arbeide på.
  • Ved å ha videotid i stedet for å sette det opp som enkelttimer i timeboken, slipper man dødtid mellom konsultasjonene. Man kan ta inn neste pasient så fort man er klar.
  • Ved å erstatte 2-3 tidsperioder som ellers ville vært brukt til å gjøre konsultasjoner på kontoret, med videokonsultasjoner, vil man kunne betjene flere pasienter uten å måtte utvide kontortiden. Det er fordi videokonsultasjonene er noe kortere, og man heller ikke får dødtid mellom hver pasient.

Hvilke pasienter kan ha nytte av videotid?

Mange av de som kontakter legekontoret for å få time samme dag, trenger ikke fysisk undersøkelse, men medisinske råd og veiledning. Erfaringene fra fastlegekontorene viser også at ø-hjelpstimene blir raskt fylt opp.

I en mindre undersøkelse Confrere gjorde i samarbeid med en lege som mottok ø-hjelpspasienter, konkluderte legen med at 14 av de 27 konsultasjonene gjerne kunne vært gjort som videosamtale. Nesten 3 av 4 av disse pasientene sa at de gjerne kunne fått timen på video i stedet, slik at de ikke hadde trengt å dra til legekontoret.

Mange av de som ønsker kontakt med lege samme dag, er småbarnsforeldre. Når disse ikke får time hos fastlegen, oppsøker de alternativer i stedet, som offentlig eller privat legevakt, eller private videoleger. For denne gruppen ville video med fastlegen være et svært godt alternativ, og bidra til å styrke portnerrollen til fastlegen og bygge relasjonen mellom lege og pasient. Du kan også lese mer om fordelene og ulempene ved telefonkonsultasjon, skriftlig e-konsultasjon, videokonsultasjon og vanlig konsultasjon.

Slik kan ditt fastlegekontor tilby videotid

Basert på det vi har lært fra våre kunder, er dette den enkleste måten å komme i gang:

  • Begynn med en halvtime med videotid, én gang i uka, for eksempel mandag. Da kan man ta inn pasienter hvor det har oppstått behov i løpet av helga.
  • Videotiden kan for eksempel skje rett etter lunsj, så man vet at man ikke ligger bakpå på grunn av forsinkelser tidligere på dagen.
  • Helsesekretærene bør informeres, slik at de kan tilby videotid til pasienter som per i dag kanskje får tilbud om ø-hjelpstimer, telefonkonsultasjon, eller beskjed om å vente noen dager.
  • Bestem hvordan dere ønsker å ta betalt for videokonsultasjonene.
  • Velg hvordan dere ønsker å informere pasientene om videokonsultasjonene.
  • Sørg for at dere holder av tid i timeboken til videotid.
Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com