Til hovedinnhold

Videotid eller booking av videokonsultasjoner?

For at videokonsultasjoner ikke skal bli enda en ting som stjeler av fastlegens tid, er det nyttig å tenke gjennom hvordan man ønsker å organisere tilbudet.


Se priser

Videokonsultasjoner er ofte kortere

Fastlegene som har tatt i bruk videokonsultasjoner forteller at videosamtalene sjelden varer så mer enn 10 minutter, hovedsakelig på grunn av mindre utenomsnakk. Derfor kan det oppstå dødtid hvis man booker videokonsultasjoner inn i timeboken.

Videotid: Til gode for både lege og pasient

Flere fastleger har hatt suksess med å sette av en bestemt tidsperiode hver dag til å ta imot pasienter på video - såkalt videotid. Dette kan sammenlignes med hvordan mange fastleger organiserer telefontid.

Fastlegen får tid til flere pasienter ved å sette av videotid

Videotid har flere fordeler:

  • Ved å konsentrere videokonsultasjonene til en bestemt periode på dagen, slipper man å stadig måtte omstille seg mellom to måter å arbeide på.
  • Ved å ha videotid i stedet for å sette det opp som enkelttimer i timeboken, slipper man dødtid mellom konsultasjonene. Man kan ta inn neste pasient så fort man er klar.
  • Ved å erstatte 2-3 tidsperioder som ellers ville vært brukt til å gjøre konsultasjoner på kontoret, med videokonsultasjoner, kan man betjene flere pasienter uten å måtte utvide kontortiden.

Slik kan ditt fastlegekontor tilby videotid

Basert på det vi har lært fra våre kunder, er dette den enkleste måten å komme i gang:

  • Begynn med en halvtime med videotid, én gang i uka, for eksempel mandag. Da kan man ta inn pasienter hvor det har oppstått behov i løpet av helga.
  • Videotiden kan for eksempel skje rett etter lunsj, så man vet at man ikke ligger bakpå på grunn av forsinkelser tidligere på dagen.
  • Helsesekretærene bør informeres, slik at de kan tilby videotid til pasienter som per i dag kanskje får tilbud om ø-hjelpstimer, telefonkonsultasjon, eller beskjed om å vente noen dager.
  • Bestem hvordan dere ønsker åta betalt for videokonsultasjonene.
  • Velg hvordan dere ønsker å informere pasientene om videokonsultasjonene.
  • Sørg for at dere holder av tid i timeboken til videotid.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com