Til hovedinnhold

Når egner videokonsultasjoner seg?

Med Confrere kan du ha videokonsultasjoner én til én, eller møte opptil 4 personer samtidig.

Det er et godt prinsipp å starte konsultasjonen med å forsikre seg om at pasienten sitter uforstyrret og kan snakke fritt om sine utfordringer, plager og bekymringer.

Opp til legens skjønn

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse mener at det ikke er hensiktsmessig å lage spesifikke retningslinjer for hva som kan eller bør diskuteres i en videokonsultasjon. Valget av konsultasjonsform er opp til legens skjønn.

Dette bruker norske fastleger videokonsultasjoner til

I en spørreundersøkelse med norske fastleger er det særlig følgende bruksscenarioer som blir sett på som velegnet til videokonsultasjoner:

  • Oppfølging av sykmeldt pasient eller pasienter med langvarig sykdom, eksempelvis kronisk sykdom eller psykisk sykdom
  • Fornying av resepter, samtale om medisiner og bivirkninger
  • Unngå reiser for pasienter, eksempelvis de med redusert allmenntilstand eller lang reisevei
  • Forebygging av smitte på legekontor

Videomøter med opptil 4 deltakere

Du kan enkelt og sikkert ha videomøter med opp til 4 personer gjennom Confrere. Det egner seg for eksempel til

  • ansvarsgruppemøter
  • dialogmøter
  • tverrfaglig samarbeid
  • tolk i konsultasjonen
  • konsultasjoner med pårørende eller foreldre

Les mer om honorarer for videosamtaler med opptil 4 deltakere.


Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com