Til hovedinnhold

Dette gir Normal­tariffen deg for video­konsultasjoner

Myndighetene har styrket takstene for å insentivere fastlegene til å tilby videokonsultasjoner. Det er nemlig et politisk mål at pasientene skal kunne få snakke med fastlegen på video.

Beregn honorarer tilknyttet videokonsultasjoner

Har du spesialisttillegg?

Hvor mange ganger i måneden kan du tenke deg å gjøre følgende over video?

Beregnede honorarer:
9 513 kr
i måneden tilknyttet videokonsultasjoner
Denne siden gir ingen fullstendig oversikt over Normaltariffens takster, og er kun ment å eksemplifisere bruksområder for videokonsultasjoner og tilhørende honorarer. For detaljerte retningslinjer, se selve Normal-tariffen eller veiledningen fra Helfo.

Har du spørsmål om video- konsultasjoner eller denne kalkulatoren?

Denne siden gir ingen fullstendig oversikt over Normaltariffens takster, og er kun ment å eksemplifisere bruksområder for videokonsultasjoner og tilhørende honorarer. For detaljerte retningslinjer, se selve Normal-tariffen eller veiledningen fra Helfo.

Har du spørsmål om video- konsultasjoner eller denne kalkulatoren?