Til hovedinnhold

Konsultasjoner og møter på video lønner seg

Siden 2016 har fastleger kunnet gjøre videokonsultasjoner. Honorarene i Normaltariffen legger til rette for bruk av videokonsultasjoner og videomøter.


Se priser

Videokonsultasjoner utløser takst 2ae

Samme takst (2ae) benyttes for tekstlige e-konsultasjoner og videokonsultasjoner. Honoraret i Tariffen 2020/2021 er på 170 kroner og 304 kroner (2aek) for videokonsultasjon på kveldstid.

Det er ikke lenger et krav at 2ae må gjelde en allerede etablert sykdom/lidelse hos pasienten. 2ae har også fått langt flere kombinasjonsmuligheter (se eksempler nedenfor).

Alle detaljer finner du i Fastlegetariffen.

Videosamtaler med opptil 4 deltakere

Med Confrere kan dere være totalt 4 deltakere i et videomøte. Enkelte takster er særlig relevante for disse mindre gruppemøtene:

 • Tverrfaglig konsultasjon mellom fastlege, pasient og annet helsepersonell (2af)
 • Samtale med pasientens pårørende og foresatte (612a og b)
 • Tverrfaglig samarbeidsmøte 14(d)
 • Samhandlingstaksten 1j sikrer nødvendig dialog mellom fastlege og spesialisthelsetjeneste
 • Tilleggstakst 7 for økt tidsbruk ved bruk av tolk.

Takstene som kan kombineres med 2ae

For å regne ut hvordan Normaltariffen honorerer videokonsultasjoner og samarbeidsmøter, prøv vår Tariffen-kalkulator.

Taksten for video (2ae) kan eksempelvis kombineres med følgende takster:

 • Økt tidsbruk (2cd og 2cdd)
 • Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege (2ld)
 • Nødvendig samtale med pårørende og foresatte (612a og b)
 • Samtaleterapi (615)
 • Særlig tidkrevende arbeid i forbindelse med henvisning eller innleggelse (616)
 • Bruk av kartleggingsskjema for psykiatrisk/nevrologisk sykdom (617)
 • Spesialisering i allmennmedisin og videreutdanning (2dd og 2p)
Maximilien Hjortland
Maximilien Hjortland
Content Strategist and DPO
max@confrere.com