Til hovedinnhold

Tariffen og videokonsultasjoner

Siden 2016 har tariffen lagt til rette for at fastlegene kan gjøre videokonsultasjoner. Fra 2019 er honorarene ytterligere styrket. Endringer i stønadsforskriften grunnet COVID-19 er forlenget og gjelder ut juni 2021.


Se priser

I dag benyttes samme takst (2ae) for tekstlige e-konsultasjoner og videokonsultasjoner. Honoraret i Tariffen 2020/2021 er på 170 kroner og 304 kroner (2aek) for videokonsultasjon på kveldstid.

De siste to årenes endringer i Normaltariffen gjør videokonsultasjoner til en mer fullverdig del av fastlegens verktøykasse.

 • Det er ikke lenger et krav at 2ae må gjelde en allerede etablert sykdom/lidelse hos pasienten.
 • 2ae har fått langt flere kombinasjonsmuligheter (se noen eksempler nedenfor).
 • Det er etablert en samhandlingstakst 1j for nødvendig dialog mellom fastlege og spesialisthelsetjeneste, slik at du kan bruke video for å snakke med spesialisthelsetjenesten uten at det går på bekostning av økonomien.
 • Takstene 624a-b kan benyttes ved videokonsultasjon med virkning fra og med 1. november 2020.

Takstene som kan kombineres med video

For å regne ut hvordan Normaltariffen honorerer video, prøv vår Tariffen-kalkulator for videokonsultasjoner.

Taksten for video (2ae) kan eksempelvis kombinerenes med følgende takster:

 • Økt tidsbruk (2cd og 2cdd)
 • Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege (2ld)
 • Samtale med pårørende og foresatte (612a og b)
 • Samtaleterapi (615)
 • Særlig tidkrevende arbeid i forbindelse med henvisning eller innleggelse (616)
 • Bruk av kartleggingsskjema for psykiatrisk/nevrologisk sykdom (617)
 • Spesialisering og videreutdanning (2dd og 2p)

COVID-19-utbruddet har utløst midlertidige takster

Som en følge av COVID-19 foreligger det siden april 2020 fram til og med 30 juni 2021 utvidete takster. I denne perioden kan man kombinere 2ae med følgende takster:

H1, 2bd, 2cd, 2cdd, 2dd, 2hd, 2ld, 2p,7, 8, 100, 101, 102, 105, 106a, 109a, 109b, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 128a, 129f, 129g, 177a, 177c, 215, 322, 501, 506, 507c, 507d, 510c, 510d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712

Ytterligere endringer er ventet for 2020/2021

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse foreslo i 2019 i en felles rapport om e-konsultasjoner to konkrete endringer i Tariffen for å gjøre videokonsultasjoner mer lønnsomme for fastlegene:

 • Å splitte taksten for tekst- og videokonsultasjon i to ulike koder, slik at det blir lettere å føre statistikk
 • Å tillate flere takstkombinasjoner for e-konsultasjoner, slik at videokonsultasjoner i større grad likestilles med fysisk konsultasjon

Det siste endringsforslaget er drevet fram gjennom en serie endringer våren 2020. 2ae gjelder fortsatt både tekst- og videokonsultasjoner.

Justeringer i Tariffen skjer i årlige forhandlinger mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Den norske legeforeningen. Resultatet av forhandlingene for 2020/2021 forventes å foreligge i oktober 2020.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com