Tariffen og videokonsultasjoner

Siden 2016 har tariffen lagt til rette for at fastlegene kan gjøre videokonsultasjoner. Allerede fra 2019 kan honorarene bli ytterligere styrket.


...eller se priser

Dagens takster

I dag benyttes samme takst (2ae) for tekstlige e-konsultasjoner og videokonsultasjoner. Honoraret er i Tariffen for 2018/2019 satt til 160 kroner, altså det samme som for vanlige konsultasjoner (2ad).

Direktoratene anbefaler å forbedre honorarene for videokonsultasjon

I en felles rapport om e-konsultasjoner anbefaler Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse en rekke endringer i Tariffen, for å gjøre videokonsultasjoner mer lønnsomme for fastlegene:

  • Splitte taksten for tekst- og videokonsultasjon i to ulike koder, slik at det blir lettere å føre statistikk
  • Takstene for tekst- og videokonsultasjon bør kunne kreves i kombinasjon med flere takster enn det dagens takst åpner for, slik at takstene i større grad likestilles med fysisk konsultasjon

Endringer i Tariffen gjøres i årlige forhandlinger mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Den norske legeforeningen. De to direktoratene anbefaler at takstene for videokonsultasjoner justeres allerede våren 2019.

Foreslår engangsstønad på 10.000 kr

I den samme rapporten anbefaler direktoratene også større økonomiske insentiver for å oppmuntre fastlegene til å ta i bruk videokonsultasjoner. En av forslagene er at de tusen første fastlegene som kommer i gang, kan få en engangsstønad på 10.000 kr.