Til hovedinnhold

Slik kan pasienten betale for videokonsultasjonen

Dere står fritt til å benytte legekontorets eksisterende betalingsløsninger, eller tilby kortbetaling gjennom Confrere.


Se priser

Vi jobber kontinuerlig for at du skal kunne kombinere Confrere med andre systemer legekontoret bruker.

Du kan bruke din eksisterende betalingsløsning

Det enkleste vil ofte være å bruke betalingsløsningen du allerede bruker, og sende faktura til pasientene. Da vil journalsystemet eksempelvis sørge for at pasienter som har frikort ikke mottar faktura.

Videokonsultasjoner er en form for e-konsultasjon, og skal altså ha taksten 2ae.

Stadig flere betalingsløsninger har støtte for å sende faktura på SMS eller Vipps, slik at pasienten kan motta den umiddelbart etter konsultasjonen.

Fakturagebyr til pasient

Det vil ofte være vanskelig å ta betalt kontant eller i kortautomat for en videokonsultasjon, og ikke alle betalingsløsninger tilbyr mobile løsninger. I slike tilfeller er det anledning for at pasientene betaler gjennom faktura med fakturagebyr, så fremt de på forhånd får opplyst om fakturagebyret.

Direktoratet for e-helse gir følgende føringer for fakturagebyr ved betaling av egenandel:

Fakturering av egenandel: Stønadsforskriften § 2 nr. 6 siste punktum lyder: «Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved faktureringen». Dersom man fakturerer med et faktureringsgebyr, bør pasienten tilbys alternativ betalingsmetode som ikke medfører gebyr, f.eks. ved personlig fremmøte. Dette gjelder også om innkrevingen skjer i regi av et regnskapsbyrå.

Direktoratet for e-helse

Fakturagebyr er altså tillatt kun for å dekke kostnadene ved utsending av faktura. Ytterligere gebyrer er ikke tillat:

Prinsippet om at pasientbetaling utover fastsatte egenandeler/egenbetaling ikke skal forekomme, gjelder både eksisterende tjenester (som sms og internett-tjenester) og eventuelle nye tjenester som ennå ikke er påtenkt eller innført.

Helsedirektoratet

Kortbetaling gjennom Confrere

Hvis du ønsker det, kan du la pasientene betale med kort gjennom Confrere. Da vil beløpet bli reservert på kortet før de kommer inn i samtalen. Beløpet blir trukket når samtalen er avsluttet. Betalingsløsningen er levert av Stripe, som tar 2.4% + 2kr per transaksjon. Confrere tar ingen gebyr eller andel av betalingen.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com