Til hovedinnhold

Myndighetene ønsker at fastlegene skal tilby videokonsultasjoner

Både helseministeren, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har gitt tydelige signaler.


Se priser

Rapport anbefaler sterke insentiver og reguleringer

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse utredet bruken av videokonsultasjoner. Rapporten ble publisert 18. januar 2019, og de anslår at 1 av 5 konsultasjoner kan gjøres over video. For å få flere fastleger til å ta i bruk video ble det anbefalt en rekke insentiver, endringer og reguleringer.

Oppfordrer fastlegene til å ta i bruk eksisterende løsninger

Direktoratene anbefaler at fastlegene tar i bruk videoløsninger som allerede er tilgjengelig i markedet og oppfyller kravene.

På sikt er målet å gjøre det enkelt å booke videokonsultasjoner gjennom Helsenorge, men direktoratene anbefaler ikke å gjøre noen sentral anskaffelse av videosystem. I stedet vil videoverktøyene kunne integreres i Helsenorge, og det er forventet at dette er klart innen 2020. Confrere er allerede i gang med dette arbeidet.

Styrkede takster og mulighet for takstkombinasjoner

Det ble foreslått en rekke endringer i Tariffen, og noen fikk gjennomslag sommeren 2019:

  • Flere muligheter til å kombinere tekstkonsultasjoner og videokonsultasjoner med andre takster. I Normaltariffen 2019-2020 ble det mulig å kombinere en rekke takster med 2ae. Vi har satt sammen en komplett oversikt over takstene som kan brukes
  • Det er ikke lenger et krav i Merknad B9 om at «Taksten kan kun kreves ved etablert sykdom/lidelse hos pasienten», slik at bruken overlates til legens skjønn
  • Legens kontakt med spesialisthelsetjenesten blir honorert med takst 1j (nødvendig dialog mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten)

For å regne ut hvordan Normaltariffen honorerer video, prøv vår Tariffen-kalkulator for videokonsultasjoner.

Anbefalingene som gjenstår er:

  • E-konsultasjon bør splittes i tekstkonsultasjon og videokonsultasjon, for bedre statistikk
  • Fjerne kravet i Merknad B9 om at konsultasjonen gjennomføres av fastlegen, slik at e-konsultasjon også kan utføres av eksempelvis legevakt

Anbefalte engangsstønad på 10 000 kroner

De samfunnsøkonomiske beregningene i rapporten tyder på at videokonsultasjoner er svært lønnsomme for samfunnet, og rapporten mente derfor at man bør gi sterke økonomiske insentiver for å oppmuntre fastlegene til å komme i gang med videokonsultasjoner.

En av forslagene var å gi en engangstøtte på 10.000 kroner til de tusen første fastlegene som tilbyr både videokonsultasjon og tekstkonsulasjon gjennom Helsenorge innen 2020. Detaljer om hvordan dette skal organiseres eller utbetales er ikke behandlet i rapporten.

Ønsker krav om å tilby videokonsultasjoner

I rapporten foreslås det også at det stilles krav i fastlegeforskriften om at fastlegene skal tilby både tekst- og videokonsultasjon samt nettbasert timebestilling på Helsenorge, og at dette tidligst kan skje 1. januar 2021.

Politiske signaler har vært tydelige lenge

Rapporten er nå til behandling hos Helse- og omsorgsdepartementet, men i regjeringsplattformene fra både Granavolden (januar 2019) og Jeløya (januar 2018) heter det at regjeringen skal “innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det”.

De politiske signalene har vært tydelige lenge. På et frokostmøte i regi av Forbrukerrådet i oktober 2017 var helseminister Bent Høie klar på at han forventet at fastlegene i løpet av få år kom til å ha videokonsultasjoner som en ordinær del av sitt tilbud.

Målet med digitaliseringen er at pasientene skal kunne være mer selvstendige og få oversikt over og innflytelse på egen behandling. Man håper digitaliseringen kan avlaste fastlegene noe, men argumentene som nevnes oftest er en bedre opplevelse for pasientene.

Du kan også lese mer om fastlegens portnerrolle i videolegenes tid.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com