Til hovedinnhold

Fastlegens portnerrolle i videolegenes tid.

De siste årene har det blitt stadig flere private aktører som tilbyr legekonsultasjoner over video. Ved at at fastlegene også tilbyr video, sikrer man portnerrollen i en digitalisert tid.


Se priser

Hvis stadig flere pasienter velger å oppsøke private legetjenester i stedet for å henvende seg til fastlegen, vil det være en alvorlig trussel mot fastlegenes portnerrolle. I vår kronikk i Aftenposten peker vi på hvordan videolegene har utfordret fastlegene. Nå er det på tide at fastlegene utfordrer videolegene.

Over 30.000 videokonsultasjoner i måneden i Sverige

I Sverige har de ikke fastleger, men såkalte helsesentraler (vårdcentraler) styrt gjennom landets regioner. Fordi Kry har avtale med det offentlige helsevesenet i Sverige, har vi kunnet be om statistikk over bruken. September 2016 var den siste måneden uten noen videokonsultasjoner. Under to år senere, var tallet steget til hele 31.846 i måneden juli 2018. Det er en dramatisk vekst.

Storforbrukerne er de som er under 35 år, med småbarn under 4 år som den aller største gruppen. En av fire konsultasjoner med småbarn i Stockholms Län gjøres på video.

En alvorlig trussel

Det er all grunn til å tro at bruken av private videolegetjenester vil vokse sterkt i Norge når vi sammenstiller den svenske statistikken og forskningen gjort ved Oslo legevakt. En slik utvikling vil være en alvorlig trussel mot portnerfunksjonen til fastlegene.

Hvis de yngre generasjonene tenker det ikke nytter å henvende seg til fastlegen, og heller går rett til private videoleger, er det en risiko for at de aldri får en relasjon til sin fastlege.

Dagens Medicins undersøkelser i Sverige tyder på at videokonsultasjonene ikke har bidratt til noen effektivisering, men kommer i tillegg til de vanlige konsultasjonene.

Men med den norske fastlegeordningen kan vi sørge for at pasientene treffer den samme legen på video som de treffer på legekontoret. Da kan videokonsultasjoner bidra til å styrke portnerrollen, heller enn å svekke den.

Fastlegene kan tilby videokonsultasjoner

Det formelle er allerede på plass for at fastlegene kan tilby videokonsultasjoner, både takstene i Tariffen og retningslinjene i Normen. At fastlegene tilbyr videokonsultasjoner er også en ønsket utvikling fra politisk hold, blant annet har helseminister Bent Høie vært tydelig på dette.

Samtidig får fastlegene stadig flere arbeidsoppgaver, og de har begrenset tid til å prøve ut nye verktøy. Enkelte fastleger har likevel gått i front og funnet innovative måter å organisere videokonsultasjoner, blant annet ved å tilby såkalt videotid.

Målet må være å beskytte fastlegens portnerrolle i en digital tid. Da kan vi ikke vente til befolkningen har vent seg til at digitale tjenester kun er noe du kan få av private aktører.

Videolegene har utfordret fastlegene. Nå er tiden moden for at fastlegene utfordrer videolegene.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com