Til hovedinnhold

Gode erfaringer med polikliniske besøk over video

På Sykehuset Østfold har pasienter ved revmatologisk avdeling blitt spart for reisetid og venting, fordi de kan gjøre kontrollene over video.

Avdelingssjef Randi Olofsson (t.h.) og sykepleier Renate Roos snakker med seksjonsleder Kristin Erlingsdatter via Confrere. Foto: Sykehuset Østfold
Avdelingssjef Randi Olofsson (t.h.) og sykepleier Renate Roos snakker med seksjonsleder Kristin Erlingsdatter via Confrere. Foto: Sykehuset Østfold

Medisinske fremskritt gjør det mulig med videooppfølging

For bare noen år siden hadde revmatologisk avdeling 24 pasientsenger i sykehuset, og pasientene måtte ofte være på sykehuset mange dager i strekk. I dag trenger man ikke være innlagt for å få behandling, og pasienten kommer kun til dagbesøk.

– Det har vært en enorm medisinsk utvikling innenfor dette faget. Det gjør at vi kan ta i bruk nye verktøy, sier seksjonsleder og sykepleier Kristin Erlingsdatter ved revmatologisk avdeling Sykehuset Østfold Moss i et intervju på sykehusets egne nettsider.

– Den første kontakten med en spesialist skjer på sykehuset, og man starter ofte en medikamentbehandling. Deretter skal de til kontroller, gjerne både hos lege og sykepleier. I mange tilfeller kan disse kontrollene skje via videokonsultasjon, sier daværende avdelingssjef Randi Olofsson i revmatologisk avdeling i det samme intervjuet.

Både pasienter og helsepersonell er fornøyde med Confrere

Confrere ble brukt som videoløsning i et pilotprosjekt ved Sykehuset Østfold. Resultatene har blant annet blitt presentert på en fagdag om videokonsultasjoner ved Sunnaas sykehus 16. oktober 2019.

Etter hver konsultasjon evaluerte både pasient og behandler løsningen.

Evaluering etter konsultasjonen, på skala fra 1-5. 17 konsultasjoner ble gjennomført.
Evaluering etter konsultasjonen, på skala fra 1-5. 17 konsultasjoner ble gjennomført.

– Løsningen «Confrere» er godt egnet til denne bruken. Samtalen krypteres i begge ender, det er ikke mulig å gjøre opptak av konsultasjonen, og ingen pasientdata lagres. Pasienten skal føle seg trygg på at dette er en sikker løsning, uttaler prosjektleder Heidi Halvåg i IKT-avdelingen på sykehusets nettsider.

Confrere er ROS-godkjent ved sykehuset, og fungerte også godt i praksis.

– Brukervennlighet er kjempegod, for pasienten ikke minst. Det som er artig med Confrere, er at er dere tenker på hvordan man gjør det i virkeligheten og har en fin tilnærming til funksjonalitet og hvordan man skal få det til å fungere, sier Helvåg i etterkant av prosjektet.

Lege Kristoffer Simensen (t.v.) og overlege Nenad Damjanic i revmatologisk avdeling får bistand av prosjektleder Heidi Halvåg for å gjøre seg kjent med brukerveiledningen før testing. Foto: Sykehuset Østfold
Lege Kristoffer Simensen (t.v.) og overlege Nenad Damjanic i revmatologisk avdeling får bistand av prosjektleder Heidi Halvåg for å gjøre seg kjent med brukerveiledningen før testing. Foto: Sykehuset Østfold
Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com