Til hovedinnhold

Videokonsultasjoner tilpasset fastlegens behov

Å tilby videokonsultasjoner har fordeler både for fastlegen og pasientene. Med Confrere kan du være sikker på at du oppfyller alle krav, samtidig som det er enkelt å bruke.


Se priser

Samme takster som vanlige konsultasjoner

Taksten e-konsultasjon (2ae) er på 154 kroner og inkluderer videokonsultasjoner. Taksten kan kombineres med andre takster. Med andre ord er taksten den samme som for en vanlig konsultasjon på kontoret. I 2016 endret nemlig Helse- og omsorgsdepartementet beskrivelsene av takstene, slik at de skulle bli teknologinøytrale.

Oppfyller kravene i Normen

I Confrere må pasientene identifisere seg med BankId før de kommer inn i videosamtalen, og all kommunikasjonen er kryptert ende til ende. Dermed oppfylles kravene til sikkerhetsnivå 4, slik det er definert i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Confrere har tredjepartsavtale med Norsk Helsenett og kan brukes fra legekontor via helsenettet. Vi tilbyr databehandleravtale i tråd med kravene i personopplysningsloven og GDPR.

Ingen bindingstid eller eksklusivitet

Med Confrere står dere fritt til å bruke videosamtaler slik det passer best for akkurat deres praksis. Vi har ingen bindingstid, og ser på oss selv som et av flere verktøy leger bruker i sin hverdag. Derfor prøver vi å bygge en tjeneste som fungerer godt sammen med andre tjenester som allerede er utbredt blant norske leger.

Smittefare? Ikke på video

Noen ganger er det en fordel å ikke få pasienten inn på kontoret. Når pasienter med gastroenteritt, influensa eller andre med stor smittefare ønsker rådgivning eller sykemelding, kan videokonsultasjon være et godt alternativ.

Når telefonen ikke strekker til

Når videregåendeeleven nok en gang ønsker fraværsattest, er det bra å kunne se hverandre og snakke med hverandre. Eller når en pasient trenger en forklaring på prøveresultatene, men det er for mye styr å reise til legekontoret. Oppfølgingssamtaler og rådgivende samtaler der det ikke er behov for fysiske undersøkelser, kan gjerne gjøres på video.

Styrker fastlegens portnerrolle

I en nylig rapport fra Legeforeningen om fastlegens portnerrolle fremheves det hvor avgjørende høy tilgjengelighet er. Hvis det kun er privatpraksiser utenfor fastlegeordningen som tilbyr videokonsultasjoner, risikerer man at pasientene vil oppsøke disse fremfor sin fastlege. At også fastlegene tilbyr videokonsultasjoner vil styrke tilgjengeligheten og sørge for kontinuitet i pasientrelasjonen.

Utviklet i Norge sammen med norske kunder

Confrere er utviklet i Norge, i tett samarbeid med våre kunder. Vi reiser landet rundt for å lære hvordan vi kan gjøre produktet enda bedre. Vi er 100% norskeid og forholder oss derfor alltid til norske lover og regler.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com