Til hovedinnhold

Sikre og trygge videosamtaler

Confrere tilbyr trygge videosamtaler med ende-til-ende-kryptering, som oppfyller norske myndigheters sikkerhetskrav, som Normen og GDPR.


...eller se priser

Godkjent for bruk i norsk helsevesen

Confrere brukes av en rekke norske helseinstitusjoner, ettersom det er et av få videoverktøy som oppfyller kravene i Normen for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Les mer om hvordan Confrere følger Normen.

Personvern og GDPR

Videosamtaler innebærer behandling av personopplysninger, og dekkes derfor av personvernforordningen (GDPR). Når du bruker Confrere kan du være sikker på at personopplysninger behandles etisk og i tråd med gjeldende lovverk. Lese mer om hvordan vi gjør det enkelt å følge GDPR når du tilbyr videosamtaler.

Krypterte videosamtaler

Videosamtaler gjennom Confrere er kryptert ende til ende. Det betyr at det er kun deg og den du snakker med, som har mulighet til å se og høre hva dere snakker om. Svært forenklet kan vi si at krypteringen gjør at dere snakker deres helt eget, hemmelige unike røverspråk med hverandre, slik at det er umulig for utenforstående å dekode videosamtalen når den sendes gjennom nettet.

Teknologien som Confrere er bygd på heter WebRTC, og vi følger industristandarden for sterk kryptering (DTLS-SRTP).

Datasenter i Dublin, Irland

Alle dataene, inklusive backup, ligger lagret i Irland, på en av datasentrene til Amazon Web Services (AWS). Det er ingen data som lagres noe annet sted.

Vi anser måten driftsmiljøet er konfigurert på å være i henhold til beste praksis for internett-tjenester. Vi har så langt det er mulig brukt standardkonfigurasjon fra AWS. Et slikt driftsmiljø benyttes av et stort antall internett-tjenester, og AWS har derfor sterke insentiver og ressurser til å holdes oppdatert med tanke på operativsystem og nettverkssikkerhet.

AWS har gjennomgått ISO 27001 - sertifisering. I sammenheng med dette gjennomføres det jevnlig revisjon av sikkerhetskontroll med driftspersonale. Dette er nærmere beskrevet i AWS sin SOC1-rapport. Databehandleravtalen mellom Confrere AS og AWS vil gjøre AWS erstatningsansvarlig dersom det mot formodning skulle skje noe ureglementert.

Eget serveroppsett?

Hvis dere har spesielle behov som utelukker bruken av skytjenester, kan det være et alternativ å sette opp Confrere så det kjører vi deres egne servere. Dette er en ressurskrevende løsning som vi kun anbefaler for store organisasjoner med egne IT-avdelinger som kan drifte løsningen. Ta kontakt hvis du har spørsmål om dette.

Svein Willassen
Svein Willassen
Chief Executive Officer
svein@confrere.com