Naar hoofdcontent

Servicevoorwaarden

Hoi! Welkom bij Confrere.

Confrere laat u videogesprekken voeren via een webbrowser op elk modern, voor internet geschikt apparaat. Confrere is het meest geschikt voor videogesprekken tussen een professional (zoals een dokter of advocaat) en een cliënt.

De volgende servicevoorwaarden gelden voor uw gebruik van en toegang tot Confrere als een professionele gebruiker met een proef- of betaald abonnement. Als u een bezoeker bent van een de Confrere van een professional, bekijk het privacybeleid om te zien welke gegevens we opslaan over u en uw bezoek.

Door Confrere te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden als een juridisch bindende overeenkomst.

Hoezeer we er ook naar hebben gestreefd dit begrijpelijk en volledig te maken, begrijpen we dat u mogelijk aanvullende vragen heeft. Neem contact met ons op en we zullen ons best doen ze te beantwoorden.

U kunt ons ook

 • Een e-mail sturen: support@confrere.com
 • Bellen: +47 924 49 678
 • Of een brief sturen:
  Confrere AS
  Dovresvingen 6b
  N-1184 Oslo
  Noorwegen

De volgende servicevoorwaarden gelden voor uw gebruik van, en toegang tot, Confrere als een professionele gebruiker met een proef- of betaald abonnement, tenzij u voor een bedrijf werkt dat met ons een aparte overeenkomst heeft gesloten. Wanneer we over een service of services spreken in deze overeenkomst, bedoelen we alles dat we aanbieden in “een Confrere” inclusief video, geluid, tekst en afbeeldingen

(Als we het in dit document hebben over wetten en autoriteiten, doen we dat in de traditionele zin, verwijzend naar statuten, voorschriften, rechtbanken, regeringen, politie, enz.). Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Noorse wet.

 1. Wijzigingen in voorwaarden
 2. Uw Confrere account
 3. Abonnementen en betalingen
 4. Uw gegevens
 5. AVG en HIPAA
 6. Toegang
 7. Acceptabel gebruik
 8. Eigendom en vertrouwelijkheid
 9. Encryptie, opnames en gegevens van derden
 10. Beëindiging en onderbreking
 11. Overmacht
 12. Toepasselijk recht

1: Wijzigingen in voorwaarden

Er kunnen wijzigingen in deze voorwaarden optreden. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, sturen we u een e-mail en laten we u dit weten, dus zorg ervoor dat uw account een up-to-date e-mailadres heeft. Als u Confrere blijft gebruiken nadat u op de hoogte bent gesteld van een wijziging, heeft u de nieuwe voorwaarden geaccepteerd.

2: Uw Confrere account

Als u videogesprekken wilt aanbieden via Confrere, heeft u een Confrere-organisatie nodig. U kunt deze aanmaken door u aan te melden of door een uitnodiging als teamlid te accepteren via e-mail van de eigenaar van uw Confrere. Om een account aan te maken, moet u ons bepaalde informatie over uzelf verstrekken. Deze informatie moet waarachtig en actueel zijn.

Teamlid-accounts zijn persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met andere personen.

U bent verantwoordelijk voor alles wat er onder uw Confrere-accounts gebeurt, ongeacht waar u zich geografisch bevindt.

Als u een bezoeker van een Confrere bent, heeft u geen account of klantrelatie met Confrere AS nodig.

3: Onze abonnementen en betalingen

We hebben drie standaardabonnementen (Consult, Care and Create) en een aangepast abonnement (Custom). Alle prijzen voor de standaardabonnementen zijn van toepassing per actieve gebruiker per maand - met uitzondering van het eigenaarsaccount, dat altijd wordt gefactureerd om uw individuele Confrere-URL te behouden. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen, tenzij u een speciaal onderhandeld contract hebt dat anders vermeldt (iedereen met een standaardabonnement heeft geen speciaal contract). Bekijk ons factureringsbeleid voor meer informatie..

De prijzen voor de standaardabonnementen kunnen worden gewijzigd. U ontvangt een eerlijke kennisgeving van eventuele wijzigingen (we sturen u een e-mail). Over aangepaste abonnementen moet naar verwachting opnieuw worden onderhandeld wanneer de prijzen voor standaardabonnementen veranderen.

U stemt ermee in de kosten te betalen die worden gemaakt door de teamleden die u aan uw Confrere-organisatie heeft toegevoegd. Bekijk onze prijzen voor meer informatie. U gaat er ook mee akkoord alle toepasselijke belastingen te betalen.

We kunnen uw service opschorten als u niet betaalt.

Na annulering of opschorting verwijderen we uw account en gegevens 60 dagen nadat deze inactief zijn geworden.

Als we een fout maken en u het verkeerde bedrag in rekening brengen,

, zodat we de kosten kunnen corrigeren.

4: Uw gegevens

Lees ons privacybeleid om te begrijpen hoe we uw gegevens gebruiken. Als u niet wilt dat uw gegevens op die manier worden gebruikt, moet u ofwel uw toestemming en cookie-instellingen intrekken, indien van toepassing, ofwel stoppen met het gebruik van Confrere. Als u vindt dat we gegevens gebruiken op een manier die onethisch of onnodig is voor de werking van Confrere, neem dan contact met ons.

Er zijn een paar redenen waarom we de gegevens die u ons verstrekt gebruiken:

 • We kunnen u de dienst anders niet leveren;
 • Om technische ondersteuning te bieden voor problemen die u tegen kunt komen;

Er zijn ook redenen waarom we mogelijk uw gegevens vrij moeten geven:

 • Als de wet ons verplicht om informatie aan de autoriteiten te verstrekken;
 • Als we denken dat het nodig is om u of iemand anders te beschermen, in geval van nood;
 • Als we denken dat u de wet overtreedt;

U kunt ons altijd vragen welke informatie wij over u hebben en wij zullen u dat laten weten. Zie ons privacybeleid om te lezen over al uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

5: AVG, HIPAA, en bijbehorende overeenkomsten

We voldoen volledig aan de AVG.

Als u zich in de EER (Europese Economische Ruimte, inclusief de EU), het VK of Zwitserland bevindt, heeft u een dataverwerkingsovereenkomst met ons nodig. Uw DPA (dataverwerkingsovereenkomst) is opgenomen in het aanmeldingsproces en door u ondertekend nadat u uw account heeft bevestigd. U kunt het downloaden door in te loggen.

Onze dataverwerkingsovereenkomst (DPA) is gebaseerd op een standaard overeenkomst van de Noorse directie van eHealth. Waarom gezondheid? Omdat de gezondheidssector de strengste regels heeft.
Als u specifieke wensen heeft,

.

We voldoen aan HIPAA.

Als u gezondheidszorg verleent in de Verenigde Staten, moeten we een Business Associate Agreement of BAA aangaan.

.

6: Toegang

We proberen Confrere 24/7 toegankelijk te maken voor gebruik en streven naar een laag uitvalpercentage. Soms gebeuren er dingen die ons belemmeren om u onze service te kunnen leveren. Als u specifieke vereisten heeft voor uptime en prestaties, kunt u

om een SLA (service level agreement) uit te werken die aansluit bij uw wensen.

7: Acceptabel gebruik

Gebruik Confrere niet om hulpdiensten te contacteren of noodoproepen plaatsen. Gebruik in plaats daarvan het nationale noodnummer, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft en uw oproep correct wordt doorgestuurd.

Breek geen wetten met of in Confrere. Ons toepasselijk recht is de Noorse wet.
We accepteren geen inhoud of gedrag dat aanzet tot geweld, haat of intimidatie of iets anders illegaals.

U en uw ontwikkelaars mogen onze API's en developer documentatie gebruiken om diensten voor eindgebruikers te creëren, zolang ook zij voldoen aan de wet- en regelgeving in Noorwegen en het land waarin u woont, evenals aan de voorwaarden van Confrere.

Als uw content of acties in Confrere of services gebouwd met onze API’s in strijd zijn met wetten, inclusief maar niet beperkt tot spam, phishing, schending van het auteursrecht, laster, computeraanvallen of fraude, zullen we uw service beëindigen op het moment dat we erachter komen.

8: Eigendom en vertrouwelijkheid

De tekst die u schrijft, uw videogesprekken, uw logo, profielafbeeldingen en andere inhoud die van u is, is nog steeds van u wanneer u ze in uw Confrere plaatst. Als u het heeft gemaakt, is het van u. Zo is alles wat wij hebben gemaakt van ons.

Als u Confrere gebruikt, bent u vrij om onze naam en logo te gebruiken op uw website, in promotiemateriaal en wat u ook nog meer nodig heeft wat verwant is aan de service die u via Confrere levert.

We mogen uw feedback, bedrijfsnaam en omschrijving van slimme dingen die u met onze service heeft gedaan gebruiken voor onze eigen marketing en content. We zullen u op de hoogte stellen voor we dat doen, omdat dat beleefd is.

Naast beleefd te zijn, zullen we ook eerlijk zijn over onze relatie met elkaar.
Alle vertrouwelijke informatie die we uitwisselen, wordt volledig vertrouwelijk gehouden. Het zal ook alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ingewisseld, zoals facturering, ontwikkeling of ondersteuning.

9: Encryptie, opnames en gegevens van derden

Oproepen in Confrere zijn end-to-end-versleuteld en kunnen niet digitaal worden afgeluisterd. Ze worden rechtstreeks tussen de twee partijen in het gesprek tot stand gebracht. Wij, de mensen achter Confrere, hebben geen toegang tot het gesprek zelf, we weten alleen dat er is gebeld.

We hebben geen opnamefunctie.
Als u uw videogesprekken wilt opnemen, houd er rekening mee dat er veel wetten gelden voor dergelijke soorten opnamen en dat u ze allemaal moet naleven. Neem niemand op zonder hun medeweten en uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer u BankID, NemID of andere digitale identificatiediensten gebruikt met Confrere (alleen Scandinavië), wordt het persoonlijke identificatienummer, het sofinummer of iets dergelijks van uw bezoeker weergegeven in Confrere.
Als u deze functie activeert, moet u er zeker van zijn dat u voldoet aan de wettelijke vereisten voor het aanvragen en opslaan van een persoonlijk identificatienummer (bijvoorbeeld: als u een arts in Scandinavië bent, heeft u dit nummer nodig om uw patiënt te identificeren). Wij zullen, op onze beurt, deze gegevens behandelen zoals vereist door de wet.

10: Beëindiging en onderbreking

Als u deze voorwaarden aanzienlijk schendt en de schending niet oplost wanneer we u hiervan op de hoogte stellen, kunnen we uw account beëindigen. We zullen ons best doen om u te laten weten dat we op het punt staan het account te beëindigen, maar in sommige gevallen is dit misschien niet mogelijk.

We kunnen uw service om verschillende redenen opschorten, naast het feit dat u uw kosten niet op tijd betaalt, als: 1) u de wet overtreedt; 2) u uw Confrere gebruikt voor spam; 3) uw gebruik een negatieve invloed heeft op de werking van onze diensten; of 4) u faillissement aanvraagt of failliet gaat.

11: Overmacht

Als één van ons of ons beiden onze beloften niet kunnen nakomen, omdat er iets onvoorziens buiten onze controle gebeurt (sneeuwstorm, enorme stroomuitval, meteorietinslag, of de dinosaurussen komen terug…) vinden we niet dat dit telt zullen we akkoord gaan met het feit dat niemand schuldig is.

12: Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Noorse wet.

Neem alstublieft contact op met de klantenservice voordat u iets voor de rechter brengt. Waarschijnlijk kunnen we elk probleem oplossen dat u ondervindt. Als het geschil niet op die manier kan worden opgelost en we de hulp van de rechtbank moeten inroepen, doen we dat bij de rechtbank van Oslo, Oslo, Noorwegen.

U heeft het gehaald!

We weten dat dit veel was.

We hopen dat u Confrere graag gebruikt! We zijn blij dat u er bent. Omdat u dit alles helemaal heeft gelezen, kunt u ons ekunt u ons een

, een tweet sturen naar @confrere_video, of een e-mail sturen naar hello@confrere.com waarin staat “dinosaur”, en iemand van ons team zal een dinosaurus voor u tekenen.