Til hovedindhold

Medicinsk forsvarlighed og videokonsultationer

De samme retningslinjer gælder for videokonsultationer, som for fysiske konsultationer. Lægen skal selv vurdere om informationen som fremkommer i videokonsultationen er tilstrækkelig.


Se priser

I Danmark er der ingen specifikke reguleringer for videokonsultationer. Derfor skal man lægge de samme krav for kvalitet og medicinsk forsvarligt til grund, som ved ordinære konsultationer jf. Sundhedsloven.

MedCom er ved at udvikle et pilotprojekt for, at lære mere om videokonsultationer i almen lægepraksis. Dette skal give dansk almen praksis mere håndfast data på området. Det er muligt at pilotprojektet kan give ophav til nogle nye reguleringer eller retningslinjer.

I mellemtiden, skal man derfor tage udgangspunkt i de eksisterende love, retningslinjer og praksis knyttet til medicinsk forsvarlighed. Hvis patienten for eksempel henvender sig på telefon, skal lægen også forsøge, at afgøre om de har fået tilstrækkelig information de behøver: skal patienten hentes ind til konsultation, have en henvisning til en anden specialist eller henvises til akutmodtag. Tilsvarende faglige vurderinger skal også udøves i forbindelse med videokonsultationer.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com