Til hovedindhold

Videotid eller booking af videokonsultationer?

For at videokonsultationer ikke skal blive endnu en ting som stjæler lægens tid, er det nyttigt at tænke igennem hvordan man ønsker at organisere tilbuddet.


Se priser

Videokonsultationer passer ikke altid ind i aftalebogen

Mange af lægerne, som bruger Confrere, kommer i gang ved at booke videokonsultationer ind i aftalebogen på samme måde som et ordinært lægebesøg.

Praktiserende læger, som har taget videokonsultationer i brug, fortæller imidlertid, at videosamtaler sjældent varer længere end 15 til 20 minutter. Derfor opstår der spildtid inden næste konsultation, som kan være svær at bruge fornuftigt.

Hvorfor bliver videokonsultationerne kortere?

Baseret på oplysninger fra de praktiserende læger og patienter, er det først og fremmest sociale mekanismer, som medfører, at en videokonsultation ofte bliver kortere end en normal konsultation.

Under en fysisk konsultation går tiden med at hente patienten på venteværelset, lade hænge overtøjet og der opstår måske småsnak. Det opleves oftest som uhøfligt af både lægen og patienten at gå lige til sagen og at forlade praksissen så hurtigt som muligt, når man har fået svar på spørgsmålet. I videosamtaler har vi derimod en tendens til at undgå småsnak og ikke trække tiden ud, fordi det virker uhøfligt.

Opsummerende gør dette, at videokonsultationer gerne bliver nogle minutter kortere end fysiske konsultationer, selv når problemstillingen er ens.

Videotid: Til gode for både læge og patient

Flere praktiserende læger har haft succes med at afsætte en bestemt tidsperiode hver dag til at tage imod patienter med video - såkaldt videotid. Dette kan sammenlignes med, hvordan mange læger organiserer deres telefontid.

Videotid har flere fordele:

  • Ved at koncentrere videokonsultationerne til en bestemt periode på dagen, slipper man for at måtte omstille sig mellem to måder at arbejde på.
  • Ved at have videotid i stedet for at sætte fysiske konsultationer op som enkelttimer i kalenderen, undgår man spildtid mellem konsultationerne. Man kan tage næste patient, så snart man er klar.
  • Ved at erstatte 2-3 tidsperioder, som skulle bruges til at holde ordinære konsultationer, vil man med videokonsultationer betjene flere patienter uden at måtte udvide ens konsultationstid. Det er fordi, at videokonsultationerne er noget kortere, og så får man heller ikke spildtid i mellem hver patient.

Hvilke patienter kan have nytte af videotid?

Mange af de patienter, som kontakter deres læge for at bestille en tid samme dag, har ikke brug for en fysisk undersøgelse men medicinsk rådgivning og vejledning. Erfaring viser, at tiderne til konsultation ved ikke-akut sygdom, hurtigt bliver fyldt op.

I en mindre undersøgelse Confrere lavede i samarbejde med en læge, som modtog akutte konsultationer, konkluderede lægen, at 14 af de 27 konsultationer kunne have været videosamtaler. Næsten 3 af de 4 patienter sagde, at de gerne ville have konsultationen på video i stedet, således at de ikke havde behøvet at tage til lægen.

Mange af dem, som ønsker kontakt med lægen samme dag, er småbørnsforældre. Når de ikke får en tid hos lægen, søger de i stedet til offentlig eller privat lægevagt samt private videolæger. For denne gruppe ville video med lægen være en perfekt løsning, og bidrage til at styrke almen praksis funktion som gatekeeper til læger og bygge relationen mellem læge og patient. Du kan også læse mere om fordele og ulemper ved telefonkonsultation, emailkonsultation, videokonsultation og fysiske konsultation.

Sådan kan du som praktiserende læge tilbyde videotid

Baseret på hvad vi har lært af vores kunder, er dette den bedste måde at komme i gang:

  • Begynd med en halvtime videotid, én gang om ugen, for eksempel mandag. Så kan man tage patienter ind, hvor der opstår behov i løbet af weekenden.
  • Videotiden kan for eksempel være lige efter frokost, da man nogle gange er bagud på grund af forsinkelser tidligere på dagen.
  • Lægesekretæren bør informeres, således at de kan tilbyde videotid til patienter, der måske havde fået tilbud om konsultation ved akut sygdom samme dag, en telefonkonsultation eller en besked om at vente nogle dage.
  • Vælg hvordan du/I ønsker at informere patienterne om videokonsultationerne.
  • Sørg for at du/I overholder tiden.

I mellemtiden, skal man derfor tage udgangspunkt i de eksisterende love, retningslinjer og praksis knyttet til medicinsk forsvarlighed. Hvis patienten for eksempel henvender sig på telefon, skal lægen også forsøge, at afgøre om de har fået tilstrækkelig information de behøver: skal patienten hentes ind til konsultation, have en henvisning til en anden specialist eller henvises til akutmodtag. Tilsvarende faglige vurderinger skal også udøves i forbindelse med videokonsultationer.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com