Til hovedindhold

Almen praksis funktion som gatekeeper i en digital tidsalder

De sidste år har private aktører som tilbyder lægekonsultationer over video også gået ind i det danske marked. Ved at praktiserende læger også kan tilbyde videokonsultation, sikrer vi almen praksis funktion som gatekeeper til det danske sundhedsvæsnet, i digitaliseringens tid.


Se priser

Private, digitale lægetjenester er i Norge blevet anklaget for at undergrave den offentlige primære sundhedssektor og for at være uansvarlige markedsaktører. Hvis stadig flere patienter vælger at opsøge private lægetjenester i stedet for at henvende sig til deres praktiserende læge, vil dette være en alvorlig trussel mod almen praksis funktion og position som gatekeeper, ind til sundhedsvæsnet. I vores kronik i den norske avis, Aftenposten peger vi på hvordan ‘videolæger’ har udfordret almen praktiserende læger i Norge. Vi vil bevare relationen mellem praktiserende læger og deres patienter i en digital tid, derfor bør læger i almen praksis tilbyde videokonsultationer.

Over 30.000 videokonsultationer om måneden i Sverige

I Sverige har de ikke praktiserende læger, men såkaldte ‘helsesentraler’ (vårdcentraler) styres gennem landets regioner. Helsesentralene drives for det meste af private virksomheder. Det har muliggjort udviklingen af digitale tjenester som Kry og MinDoktor integrering i det offentlige primære sundhedsvæsen i Sverige. Kry betjener patienter fra hele Sverige, men har aftaler gennem Region Jönköpings Län. Vi kontaktede länet for at få statistik på brugen af Kry. Her fremgår det at statistikken at oktober 2016 var Kry’s første måned med videokonsultationer. Under to år senere, var tallet steget til hele 31.846 videokonsultationer i juli måneden 2018. Det er en dramatisk vækst.

Den absolut største gruppe var personer under 35 år, med småbørn under 4 år. En ud af fire konsultationer med småbørn i Stockholms Län gøres på video.

Hvorfor er småbørnsforældre de ivrigste brugere?

Norske småbørnsforældre fortæller os at de gerne vil tale med en læge samme dag, hvis barnet bliver sygt. De ønsker at være trygge ved at det ikke er noget alvorligt, og få råd om hvad de bør gøre.

Hvis der ikke er tid hos den norske eller svenske praktiserende læge samme dag, går de i stedet til privat eller offentlig lægevagt. Dette støttes af forskning gennemført ved Oslo legevakt. Næsten halvdelen af patienterne havde forsøgt at tage kontakt med sin læge før de henvendte sig til lægevagten, ifølge en artikel publiceret i Scandinavian Journal of Primary Health Care. I rapporten ‘Fastlegen som helsetjenestens portner’ fra 2017 understreger forskerne ved Oslo Lægevagt og Den Norske Legeforeningens, at almen praksis tilgængeligheden er en forudsætning for praktiserende lægers funktion, som gatekeeper ind i sundhedsvæsnet skal kunne fungere i praksis.

En alvorlig trussel

Det er god grund til at tro at brugen af private videolægetjenester vil vokse i Norge og Danmark, når vi sammenligner med den svenske statistik og forskning gjort ved Oslo legevakt. En sådan udvikling vil være en alvorlig trussel mod almen praksis funktion som gatekeeper til det danske sundhedsvæsen.

Hvis de yngre generationer tænker det ikke nytter at henvende sig til almen praksis, og hellere går direkte til private videolæger, er der en risiko for at de aldrig får en relation til deres praktiserende læge.

Dagens Medicins undersøgelser i Sverige tyder på, at videokonsultationerne ikke har bidraget til en effektivisering, men kommer oven i de ordinære konsultationer med egen læge.

Med den danske model med praktiserende læger kan vi sørge for at patienterne møder den samme læge på video, som de møder til konsultation. Derfor kan videokonsultationer bidrage til at styrke almen praksis funktion og position som gatekeeper til sundhedsvæsenet, frem for at svække den.

Praktiserende læger kan tilbyde videokonsultationer

Et pilotprojekt om anvendelse af telemedicin blandt danske praktiserende læger - er i gang. Regionerne har etableret ydelser for videokonsultation, og lægerne som deltager i piloten bliver honoreret, i tråd med overenskomsten.

Vi leder efter danske praktiserende læger som ønsker at deltage. Tag kontakt til os, om du vil komme i gang med Confrere i din lægepraksis.

Samtidig med at de praktiserende læger stadig får flere arbejdsopgaver, og begrænset med tid til prøve nye værktøjer er enkelte læger alligevel gået i front for at finde innovative måder at organisere videokonsultationer, på blandt andet ved at tilbyde såkaldt videotid.

Målet skal være at beskytte almen praksis funktion som gatekeeper til sundhedsvæsenet i en digital tid. Vi kan ikke vente på, at befolkningen har vænnet sig til at digitale tjenester som videokonsultation, kun er noget du kan få hos private aktører.

Videolægerne har udfordret de praktiserende læger. Nu er tiden moden for at de praktiserende læger udfordrer videolægerne.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com